ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

Календарът с предстоящи събития на GEO Polymorphic Cloud се актуализира всекидневно.

В случай, че календарът или конкретно събитие в него, представляват интерес за вас, може да ги добавите автоматично към Вашия календар оттук.

Ако събитието, което организирате е свързано с ГИС, дистанционни изследвания, картография или друга тема, свързана с тях, не се колебайте и се свържете с нас: office@geopolymorphic-cloud.org. Ние ще добавим събитието ви в нашия календар и то ще стане достъпно за повече хора.